ประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อรายงานตัว (รอบสุดท้าย) และทำสัญญามอบตัว ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 :: 24 ก.ค. 2563 ::

 

รายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 :: 16 ก.ค. 2563 ::

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารอบสอง การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 :: 8 ก.ค. 2563 ::

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ (ข้อเขียน) และแจ้งรายละเอียดการสอบรอบสอง ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 :: 3 ก.ค. 2563 ::

 


 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มบุคคลภายนอก

1. แบบยื่นหลักฐานผู้สมัคร

2. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล

 

กลุ่มข้าราชการตำรวจ

1. แบบยื่นหลักฐานผู้สมัคร

2. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล

 

ประกาศรับสมัคร

ระเบียบการ

   
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
  admission@rpca.ac.th  หรือ    thairpca@gmail.com    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

รองรับ Google Chrome และ Firefox เท่านั้น